Všichni potkánci od nás jsou určeni tzv. na mazlíka.
Což se jejich převzetím zavazuje nový majitel po celý jejich život dodržet.
Toto vázne na potkáncích a váže každého jejich vlastníka.
Při každém porušení této podmínky se nový majitel zavazuje uhradit částku 50.000Kč
(slovy: padesáttisíc korun českých)
na vlastní náklady v hotovosti k rukám chovatele do 30ti dnů ode dne porušení.
Důkazní břemeno je na novém majiteli.

 
http://best-pets.iplace.cz/
http://best-pets.iplace.cz/
Každý nový majitel dostane vzorek krmiva,
na které jsou potkánci od nás v době odběru zvyklí.
http://best-pets.iplace.cz/
http://best-pets.iplace.cz/
Jakého vybrat?

Každý, kdo vybírá pouze z fotografií, nebo v příliš útlém věku,
nemá moc příležitostí, vybrat si potkánka dle povahy.


Proto, si vymiňuji možnost navrhnout, jací potkánci se k sobě hodí.

Slovo konečné, má ale vždy nový majitel.

V poslední době se rodí však zpravidla všichni s velmi podobnou dobrou povahou.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one