V roce 1999
vznikla v rámci Českého svazu chovatelů
Základní organizace chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců.

Tato ZO CHMH pod sebou postupně začala sdružovat nejen chovatele morčat, 
ale i potkanů, myší a křečků.

O vznik organizovaného chovu potkanů
se zasloužila především Iveta Kendíková (dnes Novotná)

a jednou z prvních chovatelských stanic potkanů byla její CHS Sorrizy´s,
zaregistrovaná pod ZO CHMH od roku 2002.

CHS potkanů se mohly registrovat od roku 2002.
K nárůstu chovatelů došlo v roce 2004.

V květnu 2004
vznikla v rámci ČSCH
Odborná komise pro chov drobných hlodavců.


Tato komise měla zajistit standard laboratorních potkanů
a sestavit podle vzorů z jiných států pravidla,
podle kterých se budou řídit výstavy potkanů.

Dalším cílem pak bylo stanovit nějaké základní podmínky zařazování zvířat do chovu.
 

Velkým bodem zlomu v českém chovu potkanů byl rok 2003.

Ivetě Kendíkové se podařilo do ČR dovézt 8 potkanů v té době nevídaných varietách a barvách.
Objevili se tu první potkani dumbo, fuzz, rex a zbarvení americká modrá a siamské.
Všichni pocházeli z Holandska z chovatelské stanice Blue Moon.

Další import od této chovatelky proběhl o dva roky později - v roce 2005,
potkani v ruské modré barvě.

Ruské modré zbarvení importovala také Hana Havránková z Německa
(např. z Rattenzucht vom Schloss Dracula).

Začátkem roku 2005 do ČR také importovala Lenka Grossman potkany až z USA.
Jednalo se především o velvetýny a dlouhosrsté potkany.

Béžová barva
se zpočátku sama vyštěpovala z různých jiných barevných linií zejména proto,
že většina vrhů na sebe byla více či méně příbuzná.

Černoocí stínovaní potkani a barmská zbarvení byli do ČR dovezeni až v letech 2007 – 2008,
z Německa je importovala CHS Beris, z Dánska CHS Navel a TazMánie.

V roce 2009 importovala CHS TazMánie první minipotkany (dwarf).

První oficiální výstava potkanů se konala ve dnech 16. – 19. září 2004
v prostorách botanické zahrady Univerzity Karlovy v Praze.

Výstavu posuzovala Iveta Kendíková, příseděla jí Lenka Holasová.

Kapacita byla 40 potkanů, ale nebyla zcela naplněna.

Poslední den výstavy také proběhly úplně první registrace potkanů.

První registrační číslo P001/04 získala vítězka výstavy, Sorrizy´s Lola.

K 1. 4. 2006
začal platit nový registrační řád,

který zavedl
nutnost hlášení vrhů a přidělování registračních čísel vrhu (VPL).

Průkaz původu
byl nově vydáván pouze vrhům,
kde oba rodiče prošli registrací,
za kontrolu vydávaných PP ručila a ručí Hana Havránková.

Prvním průkazem původu vydaným podle nových pravidel byl vrh A2 chovatelské stanice Zvoněnka, registrační číslo vrhu VPL001/06.

Změnou v roce 2006 se nastavily zásady chovu,
které platí prakticky dodnes,
i když s různými modifikacemi.

V roce 2012
skupina českých chovatelů dospěla k názoru, že jim
vedení chovu v ZO CHMH nevyhovuje
a rozhodla se pro zřízení samostatného klubu.

Vznikl
Český klub potkanů,
který vede svůj chov
odděleně od chovu potkanů v ČSCH.

V souvislosti se změnami organizační struktury ČSCH se koncem roku 2015
ustanovila samostatná
Specializovaná organizace potkanů,
která tedy v současnosti zaštiťuje chov potkanů v rámci ČSCH.
 

Autorkou článku je Ing. Markéta Čacká
a plná verze článku včetně doplňkových materiálů byla zveřejněna
v časopise Potkan,
v čísle 3/15.

Zdroj:
http://www.sochp.cz/
 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one